Skogvokterruta

Skogvokterruta er 88 km lang og har en samlet stigning på 3500 meter. Den går for det meste på blåmerka stier, samt litt traktoveier og grusveier. Formålet mer ruta er å linke skogområdene rundt Porsgrunn og Skien i en sløyfe.


ENDRING AV TRASE 2023

Vi gjør to endringer i 2023.

1. Svinholt-Klepp. På grunn av en massiv hogst er det et strekke på 800 meter (oransje farge) som er like gjørmete som et vannhull under flodhestbrunst. Det er dessverre helt ufremkommelig der. Derfor legger vi om via Bjerketvedt og Kleppveien (blå farge), som er omtrent samme avstanden som opprinnelig løype, men mer løpbart og litt flere høydemeter. Vel nede fra Årdalsåsen tar du da til venstre, forbi Svinholt gård (løp utenom gårdstunet).

2. Solvika-Skrehelle. Strekninga Middagskollane-Havretjenn-Setertjenn er løypas mest snørike område, og vi vurderer det som for krevende å ha med dette partiet i år. Istede legger vi løypa langs sørhellinger og eksponerte rabber over Blåfjell og Sankthansåsen til vi kommer inn på vanlig trasé ved Gunnarsholberget rett før Skrehelle (blå trasé). Endringen medfører at løypa er ca 2 km kortere (86 km).


Ellers er ruta som vanlig.

Merk at fra etter Galten (21 km) til Solvika (32 km), vil det være stedvis snø. Det samme gjelder oppstigningen til Geitebuvarden rundt 53-55 km.

GPX-fil for 2023-utgaven
2023-utgaven på Garmin Connect
Utforsk kartet på AlltrailsRutebeskrivelse (original rute)

Skogvokterruta starter ved Rådhuset i Porsgrunn, og går inn i skogen like nedafor Valleråsen vannverk. Du følger stien gjennom de kuperte løvskogene i bymarka, passerer Årdalsåsen og så videre via Klepp og Lid, til skianlegget på Jarseng. Derfra bærer det i rullende terreng og på nydelige stier nedover til sørenden av Mensvann, hvor det er godt drikkevann. Deretter litt vekslende grusvei og sti før du svinger opp til Galten. Stien oppover passerer en monstereik og våpenlager fra krigen, og stigningen er sugende.

Vel oppe på Galten kan du snu deg og ta et bilde, før du samler deg og tar turen nedover retning Skisjø. Før du er kommet så langt tar du til venstre over drikkebekk og følger stien på hogstfeltet oppover. Du er snart i tett granskog, før du kommer til idylliske Gramsebu. Sti og myr videre oppover til du treffer på grusveien opp til Vestre Vealøs. Fra Vestre Vealøs følges stien nedover til Kikut, med krapp høyresving før asfalten og inn på «gamlevegen» via beverdammen, over Fiskebekk og langs blåbærstiene mot Solvika. Vel fremme på på Solvika kan du puste i bakken og fylle springvann fra et rødt bygg på campinga.

Fra Solvika kommer vi inn i kremen av Grenlands stieldorado, først via Elgtråkket og inn på driftsveien mot Havretjenn. Ta først av bratt oppover mot Middagskollane, over kollene og så ned igjen til Havretjenn. Krapt høyre og videre oppover mot Skrehelle. Fortsett videre til Vestre Skrehelle, ta et nytt bilde her før du begir deg nedover steinura til golfbanen på Jønnevald. Fra Jønnevald skal Gjerpensdalen krysses, og det medfører noen kilometer på asfalt og grus. Ta opp til Skådalsveien, og videre oppover mot Geitebuvarden.

På Geitebuvarden har du passert 55 km og nå er det bare nedover (på kartet😊) mot mål. Først må Langelandskollen forseres, men så blir terrenget roligere mot Langevann, Bjørnestien og Tvittingen. Etter Sollifjell tar vi av til høyre ned skaret mot skytebanen og over til Løveid der vi krysser slusene. Vi kommer ned Skotfosstien og fortsetter i kjent terreng over demningen på Skotfoss og videre gjennom Åfosskogen til Brekka Gård. Deretter langs vestsida av Geiteryggen, over gamle Rv36 og over Brudalsbekken før du løper over nye Rv 36 og mot Solum Kirke. Videre over juletrærne og over til Voldsveien P. Følg sti merket Piggen, så videre via Solmyrås og nedover til hoppbakken på Rugtvedt. Videre inn i GREP-løypa før du tar til venstre mot Kverndammen. Følg utløpsbekken mot Vestsida skole, deretter rett ned i sentrum forbi Porselensfabrikken, og rett til venstre over brua. En snau kilometers sluttspurt før du står på rådhustrappa igjen.

GPX-fil
Løypa i Garmin

Ruta kan også utforskes på Alltrails. Det krever bruker, men er gratis og anbefales.

Her finner du en liste over alle som har gjennomført hele løypa:

Skogvokterens Hall of Fame